Klinische studie om de optimale dosering vast te stellen van bevacizumab-800CW voor moleculaire fluorescentie geleide chirurgie bij de primaire behandeling van mammacarcinoom.


M. Koller, S.Q. Qiu, M.D. Linssen, J. de Vries, L. Jansen, W. Kelder, A. Jorritsma-Smit, B. van der Vegt, D.J. Robinson, W.B. Nagengast, G.M. van Dam

Voorzitter(s): dr. A. Doeksen, chirurg-oncoloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & drs. C. de Jonge, AIOS heelkunde, Zuyderland MC, Heerlen

Donderdag 11 mei 2017

15:35 - 15:45u in Zaal 80/81

Categorieën: Mamma, Onco / endocrien, Vrije voordracht

Parallel sessie: V05 - Mammachirurgie


Introductie 

Tijdens de chirurgische behandeling van mammacarcinoom is het radicaal verwijderen van de tumor belangrijk. Er is op dit moment geen toerijkende techniek om intraoperatief snijvlakken te beoordelen. Wij onderzochten wat de optimale dosering is van bevacizumab-800CW om in de toekomst intra-operatief tumor positieve resectievlakken te kunnen identificeren.

Methode 

Drie dagen voor de operatie werd bevacizumab-800CW toegediend in vier doseringsgroepen met oplopende doseringen (4.5mg, 10mg, 25mg and 50mg) bij patiënten die borstsparende chirurgie ondergingen voor de primaire behandeling van mammacarcinoom. Tijdens lumpectomie werd een intra-operatief camera systeem gebruikt om de fluorescentie signalen vast te leggen. Na resectie werd tijdens gestandaardiseerde ex vivo analyses de tumor-tot-normaal ratio (TNR) bepaald om de optimale dosering vast te stellen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Blackbox (SurgVision BV) voor het afbeelden van het resectiepreparaat en de vers gesneden lamellen en een nabij-infrarode plaatscanner (LiCor) voor afbeelding van weefselblokjes en de 10 µm coupes.

Resultaten

Er zijn geen bijwerkingen gezien van Bevaizumab-800CW. Uit de ex vivo analyses bleek dat in alle patiënten (n=26) specifieke ophoping van bevacizumab-800CW te zien was in de tumor ten opzichte van normaal weefsel op macroscopisch en microscopisch niveau. Bevindingen werden bevestigd door middel van histopathologie. Semi-kwantificatie van de fluorescentie gemeten op de afbeeldingen van de lamellen liet een hogere TNR zien bij oplopende doseringen tot 25mg. Geen verdere verhoging van het fluorescentie signaal werd gezien in de 50mg doseringsgroep.

Conclusie

Intraveneuze toediening van bevacizumab-800CW in doseringen tot 50mg is veilig en tumor specifiek. Op basis van de TNR gemeten op de lamellen is 25mg bevacizumab-800CW de meeste optimale dosering. In fase 3 studie zal de klinische relevantie van moleculaire fluorescentie geleide chirurgie tijdens mammasparende behandeling van mammacarcinoom verder worden onderzocht.

Workflow van de ex vivo analyses van macroscopisch tot microscopisch niveau