Aquacel ag surgical trial: een randomized controlled trial naar reductie van postoperatieve wondinfecties na borstkankerchirurgie


G.M. Struik, W.W. Vrijland, E. Birnie, T.M.A.L. Klem

Voorzitter(s): dr. A. Doeksen, chirurg-oncoloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & drs. C. de Jonge, AIOS heelkunde, Zuyderland MC, Heerlen

Donderdag 11 mei 2017

15:45 - 15:55u in Zaal 80/81

Categorieën: Mamma, Onco / endocrien, Vrije voordracht

Parallel sessie: V05 - Mammachirurgie


Introductie

De incidentie van postoperatieve wondinfecties (POWI’s) na borstkankerchirurgie is relatief hoog; variërend van 3 tot 19%. De rol van wondverbanden in de preventie van POWI’s na een operatie voor borstkanker is onduidelijk. Deze studie vergelijkt AQUACEL Ag Surgical (Aquacel) met standaard wondverband in het percentage POWI’s na borstkankerchirurgie.       

Methode

Een single-center randomized controlled trial werd uitgevoerd in de periode juni 2013 tot augustus 2016. Inclusiecriteria waren: vrouw ≥18 jaar, pathologisch bewezen mammacarcinoom, gepland voor borstsparende of ablatieve chirurgie. Patiënten met actieve inflammatie of ulceratie van de borst, eerdere mammachirurgie binnen 3 maanden, zilverallergie, antibioticagebruik binnen 2 weken of neo-adjuvante chemotherapie werden geëxcludeerd. De interventie was het gebruik van Aquacel, controle was een standaard gaasverband. Follow-up vond plaats na 10 dagen op de polikliniek. Aanvullend werden na 30 en 90 dagen door middel van dossieronderzoek en een telefonisch consult POWI’s geregistreerd. De primaire uitkomstmaat was POWI volgens CDC criteria.

Resultaten 

230 patiënten werden geanalyseerd: 106 in de Aquacel groep en 124 controles. 7 patiënten (6.6%) ontwikkelden een POWI in de Aquacel groep en 16 patiënten (12.9%) in de controlegroep; RR 0.51 [95% betrouwbaarheidsinterval (BI): 0.22-1.20], p = 0.112. In de subgroep van borstsparende operaties, was het percentage POWI’s minder in de Aquacel groep dan in de controlegroep: 1/56 (1.8%) vs. 7/65 (10.8%); RR 0.17 [BI: 0.02-1.31], p = 0.047. De Aquacel groep toonde hogere patiënttevredenheid; 8 vs. 7 (p = 0.006), minder verbandwissels binnen 48 uur; RR 0.21 [BI: 0.11-0.40], p <0.001, minder re-operaties (p = 0.062), en lagere kosten.

Conclusie

In deze studie bij vrouwen na borstkankerchirurgie, verminderde het gebruik van Aquacel het optreden van POWI’s, maar niet significant. Een significante reductie met een grote effectgrootte werd wel gevonden na borstsparende operaties. Bovendien leidde Aquacel tot een significant verbeterde patiënttevredenheid. In ons centrum wordt Aquacel het standaard wondverband na borstkankerchirurgie.