Antibioticaprofylaxe bij verwijderen van osteosynthesemateriaal onder de knie; resultaten van de WIFI trial, een multicenter RCT


S.A. Dingemans, M. Backes, J.C. Goslings, T. Schepers

Voorzitter(s): dr. F.W. Bloemers, traumachirurg, VUmc, Amsterdam & dr. J.M. van de Wall, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Donderdag 11 mei 2017

15:15 - 15:25u in Brabantzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht

Parallel sessie: V01 - Traumachirurgie


Introductie

Jaarlijks worden 18000 operaties uitgevoerd waarbij osteosynthesemateriaal verwijderd wordt. Uit onderzoek blijkt het percentage wondinfecties bij VOSM 10-12% te zijn. Momenteel is er geen richtlijn omtrent antibiotica profylaxe bij deze operatie. Het doel van deze studie was om het effect van antibiotica profylaxe op het voorkomen van wondinfecties te evalueren. 

Methode

Dubbelblinde placebo-gecontroleerde gerandomiseerde multicenter (N=20) studie. Primaire uitkomstmaat was een postoperatieve wondinfectie (POWI) binnen 30 dagen. Met 500 patiënten (power 80%, alpha 5%, 15 % verlies gedurende follow-up) kan een klinisch relevante afname van 10% naar 3.3% (incidentie POWI na schoon-gecontamineerde fractuurchirurgie) gedetecteerd worden. Patiënten werden gerandomiseerd tussen één gift cefazoline en een placebo. 

Resultaten

In totaal waren er 471 analyseerbare patiënten,  hiervan liepen 66 (14.0%) een postoperatieve wondinfectie op. In het merendeel van deze patiënten (58) ging het om een oppervlakkige wondinfectie welke met orale antibiotica behandeld kon worden. Acht patiënten liepen een diepe infectie op waarvoor intraveneuze antibiotica en/of een her-operatie vereist was. Het wondinfectie percentage verschilde niet tussen de interventie en controle groep; 13.1% (antibiotica) versus 14.9% (placebo). Alleen het hebben van een infectie na de osteosynthese was voorspellend voor het ontstaan van een postoperatieve wondinfectie na het verwijderen van osteosynthesemateriaal.

Conclusie

Antibiotica profylaxe voor het verwijderen van osteosynthesemateriaal is niet bijdragend bij het voorkomen van postoperatieve wondinfecties. Alleen het hebben van een infectie na de osteosynthese was voorspellend voor het ontwikkelen van een infectie. Patiënten dienen adequaat voor te worden gelicht over de risico’s van deze operatie.