Een brace is een veilige en comfortabele behandeling voor stabiele Weber B enkelfracturen


C. van den Berg, T. Haak, N.L. Weil, J.M. Hoogendoorn

Voorzitter(s): dr. F.W. Bloemers, traumachirurg, VUmc, Amsterdam & dr. J.M. van de Wall, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Donderdag 11 mei 2017

15:35 - 15:45u in Brabantzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht

Parallel sessie: V01 - Traumachirurgie


Introductie

In Nederland worden stabiele Weber B enkelfracturen meestal conservatief behandeld met onderbeengips gedurende zes weken. Nadelen van deze behandeling zijn stijfheid, spieratrofie en dat het oncomfortabel is. De GIBRA-studie (GIps versus BRAce) is opgezet om te beoordelen of functionele behandeling met een afneembare brace een veilig en comfortabel alternatief biedt.

Methode 

Gerandomiseerd onderzoek. Patiënten tussen de 18-70 jaar, die zich presenteerden met een stabiele weber B fractuur, met congruente enkelvork en < 2mm dislocatie fibulafractuur werden gevraagd deel te nemen. Gedurende de eerste week kregen alle patiënten onderbeengips. Daarna vond een controle-foto en vervolgens randomisatie plaats. Een groep kreeg een afneembare brace, de andere onderbeenloopgips. Als uitkomstmaten is gebruik gemaakt van de Olerud & Molander Ankle Score (OMA-score), AAOS score, 10-punten Visueel Analoge Schaal voor mate van pijn en mate van comfort, EuroQol-5D en range of motion. Na 3, 6 en 52 weken vond evaluatie plaats.

Resultaten 

N=44, 21 gips en 23 enkelbrace. Beide groepen hadden vergelijkbare patiëntkarakteristieken. VAS comfort toonde na zes weken een significant verschil ten faveure van de bracegroep (gips vs brace; 5.74 vs 7.21; p=0.02); VAS pijn (3.15 vs 2.05; p=0.12), OMA-score (51.75 vs 61.32; p=0.23) en EuroQoL-5D (7.26 vs 6.74; p=0.05) verschilden niet. Na 52 weken toonde OMA-score (88.46 vs 96.18; p=0.02) en EuroQoL-5D (6.08 vs 5.41; p=0.00) een significant verschil in voordeel van de bracegroep, AAOS score (91.23 vs 96.06; p =0.09) niet. In beide groepen zijn geen complicaties, zoals secundaire dislocatie of operatieve interventie, opgetreden.

Conclusie

Een brace biedt op korte termijn meer comfort dan een onderbeengips met op langere termijn mogelijk een iets betere functie. Er zijn geen complicaties opgetreden. De behandeling met een brace is derhalve een veilige en meer comfortabele optie voor stabiele Weber B enkelfracturen.