Het weekend effect bij patiënten met een heupfractuur


L.M.G. Nijland, J. Karres, A.E. Simons, G.M.M.J. Kerkhoffs, B.C. Vrouenraets, J.M. Ultee

Voorzitter(s): dr. F.W. Bloemers, traumachirurg, VUmc, Amsterdam & dr. J.M. van de Wall, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Donderdag 11 mei 2017

15:45 - 15:55u in Brabantzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht

Parallel sessie: V01 - Traumachirurgie


Introductie

Patiënten die in het weekend worden opgenomen/geopereerd hebben mogelijk een hogere kans op overlijden: dit staat bekend als het weekend effect. Het doel van onze studie was om te bepalen of opname of operatie in het weekend invloed heeft op de 30-dagen en 1-jaars mortaliteit bij patiënten met een heupfractuur.

Methode 

Alle patiënten die tussen 2004 en 2015 in ons ziekenhuis geopereerd werden aan een heupfractuur zijn meegenomen in deze retrospectieve studie. Patiëntkarakteristieken zoals leeftijd, geslacht, co-morbiditeit, fractuurtype, The American Society of Anesthesiologists (ASA) score, Nottingham Hip Fracture Score (NHFS) en de Charlson Comorbidity Index (CCI) werden verzameld of berekend. Informatie over de dag en het tijdstip van opname en operatie werd geregistreerd, evenals data over overlijden tijdens de ziekenhuisopname, binnen 30 dagen en binnen één jaar. Multivariabele logistische regressieanalyse werd uitgevoerd om onafhankelijke risicofactoren voor de 30-dagen en 1-jaars mortaliteit vast te stellen.

Resultaten

Van de 1803 geanalyseerde patiënten werden 546 (30,3%) patiënten opgenomen in het weekend. Er was geen verschil in patiënteigenschappen tussen doordeweeks en in het weekend opgenomen patiënten. De tijd tot de operatie was voor patiënten die in het weekend werden geopereerd korter. Multivariabele analyse toonde aan dat leeftijd, ASA score, NHFS score, en tijd tot operatie significante voorspellers waren voor de 30-dagen mortaliteit. Voor de 1-jaars mortaliteit waren hogere leeftijd, mannelijk geslacht, hogere ASA score, hogere CCI en langere tijd tot operatie negatief voorspellende factoren. Opname en/of operatie in het weekend waren niet geassocieerd met hogere 30-dagen of 1-jaars mortaliteit. 

Conclusie

Patiënten met een heupfractuur die in het weekend worden opgenomen of geopereerd hebben geen grotere kans op overlijden. Er lijkt geen sprake te zijn van een weekend effect. Er lijkt sprake te zijn van adequate peri-operatieve zorg tijdens het weekend voor patiënten met een heupfractuur.