Nauwkeurigheid prehospitale triage pediatrische traumapatiënten


R. van der Sluijs, E.A.J. van Rein, R.M. Houwert, R.A. Lichtveld, E.J.M.M. Verleisdonk, M.J.M. Segers, G.D.J. Olden, M.G.W. Dijkgraaf, L.P.H Leenen, M. van Heijl

Voorzitter(s): dr. D. den Hartog, traumachirurg, Erasmus MC, Rotterdam & drs. R.H. van Leerdam, AIOS heelkunde, Hagaziekenhuis, Den Haag

Vrijdag 12 mei 2017

13:45 - 13:55u in Brabantzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht

Parallel sessie: V10 - Traumachirurgie


Introductie

Trauma is een van de grootste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit bij kinderen. Patiënten dienen door de ambulanceprofessional getrieerd te worden op basis van letselernst, om zodoende het ziekenhuis van bestemming te bepalen. Deze studie brengt de kwaliteit van prehospitale trauma triage van kinderen in kaart.

Methode 

In deze cross-sectionele multicenter diagnostische studie werd data van alle pediatrische traumapatiënten (leeftijd 0-15 jaar) vervoerd door de Regionale Ambulance Voorziening, tussen januari 2012 en juni 2014, verzameld. Ondertriage werd gedefinieerd als het percentage patiënten met ernstig letsel dat naar een level 2 of level 3 traumacentrum werd getransporteerd, waar als overtriage mild letsel vervoerd naar een level 1 traumacentrum betrof. De indextesten betroffen hier het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) “Triage keuze van ziekenhuis” en het level van het ziekenhuis waar patiënten daadwerkelijk naartoe getransporteerd werden. Een Injury Severity Score ≥ 16 werd als referentiestandaard voor ernstig letsel gehanteerd. 

Resultaten 

In totaal werden 594 pediatrische traumapatiënten geïncludeerd. De mediane leeftijd was 9,5 jaar (interkwartielafstand 4-13). De gemiddelde Injury Severity Score betrof 4,0 met een bereik van 0 – 41. De prevalentie van ernstig letsel was 4%. Kinderen werden gemiddeld 6,8 dagen opgenomen en in 3% was een ic-opname geïndiceerd. Het percentage ondertriage betrof 16,0% in de praktijksituatie, echter werden kinderen met ernstige letsels slechts in 22,4% van de gevallen door het protocol als dusdanig geïdentificeerd. De overtriage betrof respectievelijk 46,7% en 18,4%. 

Conclusie

Ondertriage van 16% duidt op een onjuiste keuze van ziekenhuis in circa 1 op 6 patiënten. Dit leidt tot te vermijden mortaliteit en morbiditeit. Het protocol identificeert een groot deel van kinderen met ernstig letsel niet. Dientengevolge is het advies om een nieuw algeheel toepasbaar protocol te ontwikkelen.

Nauwkeurigheid prehospitale triage pediatrische traumapatiënten middels LPA 7.1 protocol en de praktijksituatie
Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (7.1)