Een multicenter gerandomiseerde fase III trial van neo-adjuvante chemotherapie gevolgd door chirurgie en chemotherapie of door chirurgie en chemoradiotherapie in resectabel maagkanker: de eerste resultaten van de CRITICS trial


Y.H.M. Claassen, W.O. de Steur, H.H. Hartgrink, J.W. van Sandick, J.L. Dikken, W.M. Meershoek – Klein Kranenbarg, J.P.B.M. Braak, E.P.M. Jansen, N.C.T. van Grieken, H. Putter, A.K. Trip, H. Boot, A. Cats, K. Sikorska, H. van Tinteren, M. Verheij, C.J.H. van de Velde

Voorzitter(s): dr. R. Mathijssen, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht & dr. T.J. Weijs, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Vrijdag 12 mei 2017

9:30 - 9:40u in Auditorium

Categorieën: Upper GI, Vrije voordracht

Parallel sessie: V08 - Upper GI


Introductie 

De hoeksteen van de curatieve behandeling van het resectabele maagcarcinoom is een radicale chirurgische resectie. De gerandomiseerde fase III CRITICS trial onderzocht of postoperatieve chemoradiotherapie (CRT) een overlevingsvoordeel geeft ten opzichte van postoperatieve chemotherapie (CT) na neo-adjuvante chemotherapie en adequate chirurgie. In deze studie is de chirurgische kwaliteit ook onderzocht. 

Methode 

Patiënten met stadium  Ib-IVa resectabel maagcarcinoom werden gerandomiseerd na diagnose. Neo-adjuvante CT bestond uit 3 kuren van Epirubine, Cisplatin/Oxaliplatin, Capecitabine (ECC/EOC). Adequate resectie bestond uit een D1+ resectie (lymfeklierstations 1-9+11, chirurgische compliance) met verwijdering van minimaal 15 lymfeklieren (chirurgisch-pathologische compliance). Chirurgische contaminatie was gedefinieerd als verwijdering van lymfeklierstations buiten het voorgenomen resectie gebied. De Maruyama Index (MI), de belangrijkste chirurgische kwaliteitsindicator én waarvan een score

Resultaten

Tussen 2007-2015 werden 788 patiënten gerandomiseerd. Baseline karakteristieken waren gelijk verdeeld. Vierentachtig procent van de patiënten voltooiden 3 kuren preoperatieve chemotherapie. Chirurgisch-pathologische compliance was 73.3%  en verbeterde over de jaren van 55.0% (2007) tot 90.0% (2015). Chirurgische compliance vond plaats in 40.8%. Chirurgische contaminatie vond plaats in 58.8%. Mediaan MI was 1 (range 0-136) en een MIP<0.001). Totaal voltooiden 46% (CT) en 55% (CRT) het gehele studieprotocol. Na mediane follow-up van 50 maanden, waren er 405 patiënten overleden. Vijf-jaar overleving was 41.3% (CT) en 40.9% (CRT, P=0.99). 

Conclusie

In de CRITICS trial werd geen significant verschil in overleving aangetoond tussen postoperatieve chemotherapie en chemoradiotherapie in patiënten met resectabel maagcarcinoom na preoperatieve chemotherapie en adequate chirurgie. De kwaliteit van de chirurgie was uitstekend, waarschijnlijk door de chirurgische kwaliteitscontrole in de trial en door centralisatie van maagkankerchirurgie in Nederland.