Postoperatieve uitkomsten van laparoscopische maagresecties tijdens de introductie in Nederland: vergelijking met open maagresecties in de landelijke audit


H.J.F. Brenkman, S.S. Gisbertz, A.E. Slaman, L. Goense, J.P. Ruurda, M.I. van Berge Henegouwen, R. van Hillegersberg

Voorzitter(s): dr. R. Mathijssen, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht & dr. T.J. Weijs, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Vrijdag 12 mei 2017

10:00 - 10:10u in Auditorium

Categorieën: Upper GI, Vrije voordracht

Parallel sessie: V08 - Upper GI


Introductie 

Het percentage laparoscopische maagresecties in Nederland is de afgelopen jaren (2011-2015) gestegen van 4% naar 53%. Het doel van deze studie was om de postoperatieve uitkomsten van laparoscopische maagresecties te vergelijken met open maagresecties tijdens deze introductieperiode.

Methode 

Via de Dutch Upper GI Cancer Audit werden alle patiënten geïncludeerd die tussen 2011 en 2015 een maagresectie ondergingen voor een klinisch curabel adenocarcinoom van de maag. Exclusiecriteria bestonden uit; missende preoperatieve gegevens, geen verrichte lymfeklierdissectie of geen verrichte gastro-intestinale reconstructie. Vergelijkbare groepen van patiënten die een open en een laparoscopische maagresectie ondergingen werden gecreëerd door middel van propensity score matching (PSM), op basis van potentiele preoperatieve confounders,. Uitkomstmaten waren postoperatieve morbiditeit, mortaliteit, opnameduur, lymfeklieropbrengst en radicaliteit.

Resultaten 

Van de 1.700 geïncludeerde patiënten werden 2 groepen van elk 456 patiënten gecreëerd. In de laparoscopische groep vonden 44 (10%) conversies plaats. Het totale percentage postoperatieve complicaties (40% vs. 44%, p=0.254) en mortaliteit (6% vs. 4%, p=0.235) was vergelijkbaar, hoewel wondinfecties minder vaak voorkwamen in de laparoscopische groep (2% vs. 5%, p=0.015). Er was geen verschil in naadlekkage (9% vs. 6%, p=0.163). De opnameduur was significant korter in de laparoscopische groep in vergelijking met de open groep (8 vs. 10 dagen, p<0.001). De mediane lymfeklieropbrengst (21 vs. 20, p=0.231) en het percentage radicale resecties (88% vs. 86%, p=0.216) was vergelijkbaar. 

Conclusie 

Laparoscopische maagresecties zijn veilig geïntroduceerd in Nederland. De postoperatieve complicaties, mortaliteit en korte termijn oncologische uitkomsten zijn vergelijkbaar voor laparoscopische en open maagresecties en er bestaat een gunstig effect op wondinfecties en opnameduur.