Transcraniële Doppler 24-uur na carotisendarterectomie is optimaal voor de voorspelling van cerebraal hyperperfusie syndroom.


L.M.M. Fassaert, G.J. de Borst

Voorzitter(s): drs. E. Moltzer, AIOS heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft & dr. J.C. Breek, vaatchirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

13:35 - 13:45u in Auditorium

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: V13 - Vaatchirurgie


Introductie

Intra-operatieve transcraniële doppler (TCD) speelt een cruciale rol in detectie van patiënten met verhoogd risico op cerebrale hyperperfusie (CH) na carotis endarterectomie (CEA) onder algehele anesthesie. Deze studie onderzoekt de diagnostische waarde van aanvullende postoperatieve TCD-meting voor CH en cerebraal hyperperfusie syndroom (CHS).

Methode

Patiënten die CEA ondergingen met zowel pre-, intra- en postoperatieve TCD metingen in de periode van december 2011 tot juli 2016 werden geïncludeerd. In 257 patiënten werd de gemiddelde snelheid van de cerebrale perfusie (Vmean) zowel preoperatief (V1), pre-klem (V2), post-klem (V3), 2u (V4) en 24u (V5) postoperatief gemeten. De toename van intra-operatieve Vmean ((V3-V2)/V2) werd vergeleken met de toename postoperatief ((V4-V1)/V1) en ((V5-V1)/V1) in relatie tot CHS. TCD-gemeten CH werd gedefinieerd als een toename van Vmean >100%, CHS als de aanwezigheid van neurologische symptomen bij de aanwezigheid van Vmean >100%. 

Resultaten 

In totaal hadden 23 patiënten (8,9%) intra-operatief CH; 44 (17,1%) 2u-postoperatief CH; en 31 (12,1%) 24u-postoperatief CH. In 9 patiënten (3,5%) werd CHS gediagnosticeerd; hiervan hadden twee patiënten intra-operatief CH en acht postoperatief CH (n=5 2u, n=6 24u). De positief voorspellende waarde was 8,7% voor intra-operatieve, 11,4% voor 2u-postoperatieve en 19% voor 24u-postoperatieve TCD-meting. Negatief voorspellende waarde van TCD-meting intra-operatief, 2 uur en 24 uur postoperatief waren respectievelijk 97%, 98,5% en 98.7%. Validatie aan een eerder beschreven cohort volgt.

Conclusie 

Ten opzichte van de huidige gouden standaard met intra-operatieve TCD meting, blijkt vroege (2uur en 24uur) postoperatieve transcraniële Doppler monitoring bij de wakkere patiënt na CEA nauwkeuriger voor het detecteren voor patiënten met een verhoogd risico op CH en CHS.