Plaque echolucentie heeft geen prognostische waarde voor CVA of cardiovasculair overlijden na carotis endarteriectomie


D.D. de Waard, G.J. de Borst, R. Bulbulia, A. Halliday

Voorzitter(s): drs. E. Moltzer, AIOS heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft & dr. J.C. Breek, vaatchirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

13:45 - 13:55u in Auditorium

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: V13 - Vaatchirurgie


Introductie 

Plaque echolucentie van de carotis is voorspellend voor het optreden van (ipsilateraal) CVA en cardiale events.

In de huidige studie hebben we onderzocht of plaque echolucentie prognostische waarde biedt ten aanzien van het risico op CVA en cardiovasculaire dood, na verwijdering van de plaque door middel van carotis endarteriectomie (CEA). 

Methode 

Binnen deze RCT ondergingen een totaal van 1832 patiënten CEA, waarvan bij 894 patiënten preoperatief plaque echolucentie werd onderzocht. Gedurende follow-up werden patiënten gemonitord op peri-procedureel (

Resultaten

Van de 894 patiënten waar plaque echolucentie werd vastgesteld, werden er 458 (51%) als echolucent afgegeven. Het risico op peri-procedureel CVA/MI/overlijden was non-significant hoger voor patiënten met een echolucente plaque (23/458 [5.0%] echolucent vs. 15/436 [3.4%] non-echolucent, p=0.244). Er werden geen verschillen gevonden in het 10-jaars risico op niet-procedureel CVA (30/447 [11.6%] echolucent vs. 29/433 [11.0%] non-echolucent, p=0.900) of cardiovasculair (non-CVA) overlijden (85/447 [27.9%] echolucent vs. 93/433 [32.1%] non-echolucent, p=0.301). 

Conclusie

Preoperatief onderzoek van plaque echolucentie van de carotis bood, binnen deze RCT, geen prognostische waarde ten aanzien van peri-procedureel of lange-termijn risico op CVA of cardiovasculair overlijden.