Reorganisatie van de aortawand door periaortaal vetweefsel in atherosclerotische en aneurysmatische aorta


J.P. Meekel, M. Dias-Neto, T.H.G. van Schaik, J. Hoozemans, R.J. Lely, W. Wisselink, J.D. Blankensteijn, K.K. Yeung

Voorzitter(s): drs. E. Moltzer, AIOS heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft & dr. J.C. Breek, vaatchirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

14:05 - 14:15u in Auditorium

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: V13 - Vaatchirurgie


Introductie 

Periaortaal adipeus weefsel (PAAT) is metabolisch actief vet om de aorta. De samenstelling en kwantiteit van PAAT heeft invloed op de reorganisatie van de aortawand. Echter is de rol van PAAT in abdominale aorta aneurysma (AAA) nog niet geheel bekend. Wij hypothetiseren dat de PAAT-dichtheid is veranderd in AAA.

Methode 

In dit patiënt-controleonderzoek werden 352 patiënten die een abdominale CT-scan in Amsterdam of Porto ondergingen geïncludeerd. De scans werden op basis van pathologie verdeeld: infrarenale AAA (n=140), atherosclerotische aorta (n=104) en extra-aortale pathologie (controlegroep, n=108). Infrarenale aortastents/-grafts in situ en geruptureerde, thoraco-abdominale en pararenale aneurysmata werden geëxcludeerd. Primaire uitkomst was de gemiddelde PAAT-dichtheid gemeten middels Hounsfield Units binnen een voorgedefinieerde regio rond de infrarenale aorta (pixels/oppervlakte). Een secundaire analyse werd uitgevoerd voor geslacht, comorbiditeit, leeftijd en abdominaal/subcutaan vet ratio. Twee onderzoekers verrichten een interobserver reproduceerbaarheid analyse (n=50). 

Resultaten

Een lagere PAAT-dichtheid werd gevonden in atherosclerose dan in AAA (60,32 vs. 81,68, P<0,001). Nadere analyse toonde dat dit voor zowel diabetici als niet-diabetici geldt. Er was een niet-significante trend van een lagere PAAT-dichtheid in AAA dan in de controlegroep. Deze was wel significant verschillend in de subgroepen mannen (82,47 vs 90,90, p=0,024) en patiënten met een abdominaal/subcutaan vet ratio van 1

Conclusie 

In atherosclerotische aorta werd een lagere PAAT-dichtheid gemeten, vergeleken met AAA en controles. Deze resultaten zijn tegenstrijdig met eerdere vindingen in atherosclerotische coronairarteriën, waarbij meer perivasculair vet werd gemeten. Dit wekt de suggestie dat perivasculair vet afhankelijk van de locatie een andere rol heeft in de atherosclerotische en aneurysmatische pathologie.