Het effect van kwetsbaarheid op uitkomsten na vaatchirurgie


L. Visser, L.B.D Banning, M. El Moumni, C.J.A.M. Zeebregts, R.A. Pol

Voorzitter(s): dr. I.C.H.J. Post, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam & dr. O. Koning, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Donderdag 11 mei 2017

15:15 - 15:25u in Auditorium

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: V04 - Vaten


Introductie

Kwetsbaarheid wordt gedefinieerd als een combinatie van functiebeperkingen en cognitieve symptomen welke resulteren in een verminderde weerstand tegen stressoren,  en is een betere voorspeller voor postoperatieve complicaties dan leeftijd alleen. Doel van deze studie was het onderzoeken welke domeinen van kwetsbaarheid de sterkste invloed hebben op de uitkomsten na vaatchirurgie.

Methode 

Alle vaatchirurgische patiënten ≥ 60 jaar die tussen 2010 en 2016 een electieve vaatchirurgische interventie ondergingen werden prospectief geïncludeerd. Kwetsbaarheid werd gemeten aan de hand van acht domeinen: mobiliteit (0-4), visus (0-1), gehoor (0-1), voeding (0-1), comorbiditeit (0-1), cognitie (0-1), delier in de voorgeschiedenis (0-1), psychosociaal (0-5) en lichamelijke fitheid (0-1). Patiënten met een totaalscore ≥ 4 werden geclassificeerd als kwetsbaar. Primaire uitkomstmaten waren 30 dagen morbiditeit (Comprehensive Complication Index) en mortaliteit. Secundaire uitkomstmaten waren heropname en type woonsituatie na ontslag. Uitkomsten werden gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd, Body Mass Index (BMI), roken, Charlson Comorbidity Index (CCI) en hypertensie.

Resultaten 

Er werden 776 patiënten geëvalueerd. De gemiddelde leeftijd was 72 jaar. Honderdvijfenzeventig patiënten hadden een totaalscore ≥ 4. Deze patiënten hadden meer complicaties binnen 30 dagen (p=0.013). Verdere determinering liet een verschil zien in het domein cognitieve stoornissen (p=0.042). Er was geen verschil in 30 dagen mortaliteit (p=0.153). Er was geen verschil in heropname (p=0.140), echter dit was wel aantoonbaar tussen patiënten met en zonder delier in de voorgeschiedenis (p=0.049). Patiënten met een totaalscore ≥ 4 werden vaker ontslagen naar een verpleeg/verzorgingstehuis (p<0.001), veroorzaakt door verschillen in de domeinen mobiliteit, voeding, cognitie, delier in de voorgeschiedenis en psychosociaal (allen p<0.001). 

Conclusie

Kwetsbare patiënten hebben een hogere kans op postoperatieve complicaties en ontslag naar een verpleeg/verzorgingstehuis. Deze studie laat zien  dat kwetsbaarheid als multifactoriële risicofactor moet worden beschouwd. Een aantal individuele domeinen (voeding, mobiliteit en cognitie) biedt mogelijkheid om gericht op te interveniëren, om zo het effect van kwetsbaarheid positief te beïnvloeden.

30 dagen complicaties
Heropname
Ontslag naar verpleeg/verzorgingshuis