In-vitro studies naar verbetering in de aansluiting van parallelle stentgrafts bij endovasculair herstel met Nellix in juxtarenale aorta aneurysmata.


T.H.G. van Schaik, J.P. Meekel, R.J. Lely, M. Truijers, A.W.J. Hoksbergen, W. Wisselink, J.D. Blankensteijn, K.K. Yeung

Voorzitter(s): dr. I.C.H.J. Post, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam & dr. O. Koning, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Donderdag 11 mei 2017

15:25 - 15:35u in Auditorium

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: V04 - Vaten


Introductie

Endovasculair herstel van juxtarenale aorta aneurysmata door combinatie van stentgrafts in nierarteriën (chimneys) parallel aan de hoofdstent kan resulteren in endoleaks via gootjes (gutters) door onvolledig aansluitende stentgrafts. De Nellix “sac-sealing” stentgraft vult het aneurysma op met polymeer gevulde endobags. Wij onderzoeken of secundaire vulling van endobags gutters reduceert in-vitro. 

Methode 

In twee verschillende siliconen juxtarenale aneurysma modellen werden vier chimney-Nellix endovascular sac-sealing (ChEVAS)-configuraties getest. Afhankelijk van de nekdiameter werd een 19 of 24 mm Nellix EVAS-systeem gecombineerd met twee 6 mm “balloon-expandable” (BE) Adventa of “self-expandable” (SE) Viabahn chimneys. De stents werden 10 mm proximaal van de nierarteriën ontplooid. Tijdens de primaire en secundaire endobag-vulling vond ballon-dilatatie in alle stents plaats. Een geometrische analyse van CT beelden werd verricht in alle configuraties. Gutter-volumes werden berekend uit achtereenvolgend gemeten luminale oppervlaktes op CT beelden. Graft-compressie werd berekend als het percentage oppervlakte vermindering, gemeten loodrecht op de gecreëerde central luminal line.

Resultaten

Modellen met een smallere aneurysma-nek hadden kleinere gutter-volumes, hierbij resulteerde de combinatie met de SE chimney in de kleinste gutter-volumes. Het gemiddelde gutter-volume na de primaire endobag-vulling was 0,156 cm3 en 0,112 cm3, voor de BE en SE chimneys respectievelijk. Gemiddeld werd 15,5 ml polymeer geïnjecteerd tijdens de secundaire endobag-vulling wat leidde tot gutter-volume reductie in alle configuraties. De gemiddelde reductie bedroeg 0,048 cm3 (30,8%) in de BE en 0,012 cm3 (9,9%) in de SE chimneys. De chimney-compressie bedroeg 19,7% en 24,0% voor de BE en SE chimneys, secundaire endobag-vulling verhoogde de chimney-compressie met 1,9% en 5,5% voor dezelfde chimneys.

Conclusie 

Beide BE en SE chimneys toonde acceptabele resultaten en secundaire endobag-vulling bleek effectief voor reductie van gutter-volumes. In configuraties met aanvankelijk grotere gutter-volumes bleek secundaire endobag-vulling effectiever. Echter resulteerde secundaire endobag-vulling in toename van chimney-compressie. Wij adviseren hierom ballon-dilatatie in alle stentgrafts tijdens zowel de primaire als secundaire endobag-vulling.