Paget-Schroetter syndroom; wat is de juiste timing tussen trombolyse en chirurgische decompressie?


L. Schropp, G.J. de Borst, B.J. Petri

Voorzitter(s): dr. I.C.H.J. Post, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam & dr. O. Koning, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Donderdag 11 mei 2017

15:45 - 15:55u in Auditorium

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: V04 - Vaten


Introductie 

De behandeling van Paget-Schroetter syndroom bestaat tegenwoordig uit trombolyse, gevolgd door chirurgische decompressie. De optimale timing van decompressie na trombolyse staat nog ter discussie. Dit paper geeft een literatuur-overview over de beste timing, waarbij decompressie binnen twee weken na trombolyse wordt vergeleken met decompressie langer dan twee weken na trombolyse.

Methode

Een gestructureerde zoekvraag in PUBMED, EMBASE en in de COCHRANE library, is verricht over de behandeling van Paget-Schroetter syndroom, specifiek kijkend naar timing tussen trombolyse en decompressie. Artikelen die de tijd tussen trombolyse en decompressie specificeerden werden geïncludeerd. Eindpunten die werden bestudeerd zijn: postoperatieve residuele stenose, recidiverende trombose, symptomen en de toegankelijkheid van de vene in follow-up en bloedingscomplicaties. Uiteindelijk werden vijf artikelen geïncludeerd met in totaal 759 patiënten.

Resultaten 

Twee groepen werden geïdentificeerd: groep A (N=735), met chirurgische decompressie binnen twee weken na trombolyse, en groep B (N=24), met decompressie twee weken of meer na trombolyse.

Postoperatieve residuele stenose (groep A 33% vs groep B 22%), recidief trombose (groep A 9.8% vs groep B 33.3%) , bloedingscomplicaties (groep A 4.9% vs groep B 7.1%), doorgankelijke vene (groep A 100% vs groep B 100%) en minimale of geen symptomen in follow-up (groep A 94% vs groep B 83.3%) laten op de meest relevante eindpunten een voordeel van groep A ten opzichte van groep B zien.

Conclusie

Op basis van deze review met beperkte data lijkt dat chirurgische decompressie binnen twee weken na trombolyse zowel veilig als effectief is en te prefereren boven uitgestelde decompressie.