Mortaliteit en kwaliteit van leven bij ouderen met kritieke ischemie


S.L Steunenberg, J. de Vries, J.W. Raats, W.J. Thijsse, P. Lodder, N. Verbogt, G.J. van Eijck, E.J Veen, H.G.W. de Groot, G.H. Ho, L. van der Laan

Voorzitter(s): dr. I.C.H.J. Post, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam & dr. O. Koning, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Donderdag 11 mei 2017

15:55 - 16:05u in Auditorium

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: V04 - Vaten


Introductie 

De behandeling van kritieke ischemie focust zich vooral op de morbiditeit, mortaliteit en limb salvage. Het doel van deze studie is om de endovasculaire, chirurgische en conservatieve behandeling bij oudere patiënten met kritieke ischemie met elkaar te vergelijken, met een speciale focus op de kwaliteit van leven. 

Methode 

Patiënten boven de 70 jaar met kritieke ischemie (Rutherford 4-6) werden geïncludeerd in twee ziekenhuizen in Nederland tussen Januari 2012 en Februari 2016. Patiënten werden ingedeeld volgens leeftijd (70-79 en 80+) en behandeling (endovasculair, chirurgisch en conservatief). Het multidisciplinaire overleg besloot welke primaire behandeling er werd gestart. Alle patiënten werden prospectief vervolg. De pre- en postoperatieve morbiditeit en mortaliteit werden voorspeld aan de hand van de V-POSSUM score. De kwaliteit van leven werd gemeten met de WHOQoL-Bref vragenlijst. Follow-up werd gedaan na 1 week, 6 weken en 6 maanden.

Resultaten

In totaal werden er 195 patiënten geïncludeerd. In patiënten tussen de 70-79 jaar was er geen verschil in limb salvage. De mortaliteit was echter significant lager in de chirurgische groep (4% versus 24% endovasculair en 25% conservatief). De kwaliteit van leven steeg in 4/5 domeinen in chirurgische patiënten versus 1/5 domeinen in endovasculaire patiënten en 0/5 domeinen in conservatieve patiënten. Bij patiënten boven de 80 is er geen verschil in limb salvage en mortaliteit tussen de behandelingen. De kwaliteit van leven steeg in alle groepen, zonder significant verschil tussen de groepen.

Conclusie 

Bij patiënten tussen 70-79 jaar is chirurgisch ingrijpen superieur zowel qua mortaliteit als kwaliteit van leven. Conservatieve behandeling heeft bij deze patiënten niet de voorkeur. Bij tachtigjarigen is er wel plaats voor een conservatieve behandeling van kritieke ischemie. De V-POSSUM score kan mogelijk helpen in de selectie van de behandeling.