Best Abstract 01 - Laparoscopische cholecystectomie versus percutane drainage bij de behandeling van hoogrisicopatiënten met acute cholecystitis: een gerandomiseerde multicenter studie


C.S. Loozen, H.C. van Santvoort, P. van Duijvendijk, M.G.H. Besselink, D.J. Gouma, G.A.P. Nieuwenhuijzen, J.C. Kelder, S.C. Donkervoort, A.A.W. van Geloven, P.M. Kruyt, D. Roos, A. Pronk, D.L. van der Peet, R.M.P.H. Crolla, B. van Ramshorst, T.H.L. Bollen, D. Boerma

Voorzitter(s): dr. D.M. Scharn, voorzitter congrescommissie & dr. J.M.J. Schreinemakers, vice-voorzitter congrescommissie

Vrijdag 12 mei 2017

16:45 - 16:52u in Brabantzaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht

Parallel sessie: S34 - NVvH Best Abstract & Poster Award


Introductie

Laparoscopische cholecystectomie bij hoogrisicopatiënten met acute cholecystitis kan gepaard gaan met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Een alternatieve behandeling die veel wordt toegepast bij deze patiëntengroep is percutane galblaasdrainage. De bestaande literatuur geeft geen antwoord op de vraag welke van deze twee behandelingen het meest geschikt is voor deze patiëntengroep.

Methode

In een gerandomiseerde, gecontroleerde studie werden hoogrisicopatiënten met acute cholecystitis in 11 Nederlandse ziekenhuizen gerandomiseerd voor laparoscopische cholecystectomie of percutane galblaasdrainage. Hoogrisico werd gedefinieerd als een APACHE-II score ≥ 7. De primaire uitkomstmaat was een combinatie van zowel majeure complicaties binnen drie maanden als heropname en re-interventie (direct of indirect gerelateerd aan acute cholecystitis) en mortaliteit tijdens de follow-up periode van een jaar.

Resultaten

Op advies van de Data Safety Monitoring Board werd de studie vroegtijdig gestopt. Het primaire eindpunt werd bereikt bij 15% (10/66) van de cholecystectomie groep en bij 68% (46/68) van de drainage groep (RR:0.34, 95% CI:0.24-0.50, p<0.001). In de drainage groep was niet alleen het aantal patiënten dat één of meerdere keren werd heropgenomen significant hoger (56% versus 8%, p<0.001), maar ook het aantal patiënten dat één of meerdere re-interventies onderging (35% versus 11%, p=0.001). Tevens was de totale opnameduur in de drainage groep significant langer (9 versus 5 dagen, p<0.001) en de mortaliteit hoger (9% versus 3%, p=0.70).

Conclusie 

Laparoscopische cholecystectomie heeft aantoonbaar betere resultaten dan percutane drainage bij de behandeling van hoogrisicopatiënten met acute calculeuze cholecystitis.