Best Abstract 03 - Tromboseprofylaxe bij onderbeengips. Resultaten van de PROTECT.


M.M. Bruntink, Y.M.E. Groutars, R.S. Breederveld, W.E. Tuinebreijer, R.J. Derksen

Voorzitter(s): dr. D.M. Scharn, voorzitter congrescommissie & dr. J.M.J. Schreinemakers, vice-voorzitter congrescommissie

Vrijdag 12 mei 2017

16:59 - 17:06u in Brabantzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht

Parallel sessie: S34 - NVvH Best Abstract & Poster Award


Introductie 

Diep veneuze trombose (DVT) is een bekende complicatie na trauma en immobilisatie. Desondanks is tromboseprofylaxe controversieel bij patiënten die worden behandeld met onderbeengips. Wij hebben de effectiviteit en veiligheid van nadroparine en fondaparinux onderzocht bij patiënten met een fractuur van de voet of enkel, die conservatief werd behandeld met onderbeengips. 

Methode 

PROTECT (PROphyalaxis of TromboEmbolic Complications Trial) was een prospectief gerandomiseerd en gecontroleerd multi-center onderzoek. In deze studie werden volwassenen geïncludeerd met een fractuur die conservatief werd behandeld middels immobilisatie van het onderbeen gedurende minstens vier weken. Participanten werden gerandomiseerd in drie groepen: dagelijkse subcutane injectie met nadroparine (2850 IE anti-Xa = 0.3ml) of fondaparinux (2.5mg = 0.5ml) of de controle groep welke geen profylaxe kregen. Een veneuze duplex werd verricht na het verwijderen van het gips. De primaire uitkomst was het relatieve risico op het ontwikkelen van DVT in de controle groep, vergeleken met dat in beide interventie groepen.

Resultaten 

467 participanten namen deel aan de studie en werden toegewezen aan de nadroparine groep (n=154), de fondaparinux groep (n=157) of de controle groep (n=156). Totaal werden 273 deelnemers geanalyseerd (respectievelijk 92, 92 en 94 patiënten). De incidentie van DVT in de nadroparine groep was 2/92 (2.2%) vergeleken met 11/94 (11.7%) in de controle groep, met een relatief risico van 5.4 (95% CI 1.2 – 23.6; p = 0.011). De incidentie van DVT in de fondaparinux groep was 1/92 (1.1%), wat een relatief risico geeft van 10.8 (95% CI 1.4 – 80.7; p = 0.003) vergeleken met de controle groep.

Conclusie

Tromboseprofylaxe met nadroparine of fondaparinux vermindert het risico op DVT significant, zonder ernstige bijwerkingen/complicaties, bij patiënten met een fractuur van de enkel of de voet, die conservatief wordt behandeld middels onderbeengips.