Best Abstract 02 - Textbook Outcome: een samengestelde maat voor kwaliteit van electieve aneurysma chirurgie


E.G. Karthaus, N. Lijftogt, L.A.D. Busweiler, B.H.P. Elsman, M.W.J.M Wouters, A.C. Vahl, J.F. Hamming

Voorzitter(s): dr. D.M. Scharn, voorzitter congrescommissie & dr. J.M.J. Schreinemakers, vice-voorzitter congrescommissie

Vrijdag 12 mei 2017

16:52 - 16:59u in Brabantzaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht

Parallel sessie: S34 - NVvH Best Abstract & Poster Award


Introductie

Op zichzelf staande uitkomstparameters zijn vaak niet erg onderscheidend en geven geen compleet beeld van de kwaliteit van zorg. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en testen van een samengestelde maat, welke een optimale uitkomst bij electieve aneurysma chirurgie omvat, een zogenaamde Textbook Outcome’ (TO).

Methode

Alle patiënten die electieve abdominale aorta aneurysma (AAA) chirurgie ondergingen, geregistreerd in de Dutch Surgical Aneurysm Audit in 2014-2015 werden geïncludeerd.  TO werd gedefinieerd als het percentage patiënten dat electieve AAA chirurgie onderging zonder intra-operatieve complicaties, postoperatieve chirurgische complicaties, re-interventies, verlengde opnameduur (endovasculaire aneurysma repair (EVAR) >4 dagen en open aneurysma repair (OSR) >10 dagen), heropnames binnen 30 dagen na ontslag en postoperatieve mortaliteit. Case-mix gecorrigeerde TO-scores werden gebruikt om ziekenhuizen te vergelijken en om de uitkomsten voor verschillende chirurgische procedures binnen een ziekenhuis te vergelijken. (Figuur 1.)

Resultaten

In totaal ondergingen 5170 patiënten electieve AAA chirurgie, waarvan 4039 EVAR en 1131 OSR. TO werd in 71% van de EVAR patiënten en 53% van de OSR patiënten behaald. TO werd voornamelijk niet behaald door een verlengde opnameduur, postoperatieve complicaties en/of een heropname. De case-mix gecorrigeerde TO varieerde van 38%-89% en 0%-97%, voor respectievelijk EVAR en OSR. Ziekenhuizen met een hoog percentage TO voor OSR, hadden ook een hoog percentage TO voor EVAR. Ziekenhuizen met een hoog percentage TO voor EVAR, hadden echter niet altijd een hoog percentage voor OSR.

Conclusie

TO verschaft aanvullende informatie over de kwaliteit van het chirurgische proces en het postoperatieve beloop bij aneurysma chirurgie, welke volgens gebruikt kan worden om de kwaliteit van aneurysma chirurgie te verbeteren. Ten aanzien van TO bij patiënten die electieve AAA chirurgie ondergingen werd ziekenhuisvariatie gezien.

Case-mix gecorrigeerde Textbook Outcome (TO) scores voor endovasculaire aneurysma repair (EVAR) en aneurysma repair (OSR).