NIEUW - NVvH University Lectures


R. van Hillegersberg, M. Reijnen

Voorzitter(s): dr. D.M. Scharn, voorzitter congrescommissie & dr. J.P. Ruurda, chirurg, UMC Utrecht, Utrecht

Vrijdag 12 mei 2017

10:40 - 10:40u in Brabantzaal

Categorieën: NVvH University/State of the Art

Parallel sessie: S20 - NVvH University Lectures: robotchirurgie & EVAR


NIEUW - NVvH UNIVERSITY

Een nieuwe sessie waarin experts uit eigen gelederen u een kijkje in de keuken geven bij een andere dan uw eigen differentiatie; over schijnbaar 'clear-cut' én hoogcomplexe chirurgische ziektebeelden.

De NVVH University lectures behandelen: