Achtergrond
Voorzitter(s): prof. dr. W.A. Bemelman, chirurg, AMC, Amsterdam & dr. B. van den Heuvel, chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Donderdag 11 mei 2017

16:15 - 16:15u in Auditorium

Categorieën: GE, Symposium, Onco / endocrien

Parallel sessie: S11 - Fit4Surgery, prehabilitatie in de oncologische chirurgie 


Initiatiefnemers

Prof. dr. W.A. Bemelman, dr. P. van Duijvendijk, dr. G. Slooter, dr. E.S. van der Zaag, dr. C.J. Buskens, dr. B. van den Heuvel, drs E.R.J. Bruns, drs. S. van Rooijen

Achtergrond

Een chirurgische ingreep vormt de hoeksteen van de behandeling bij gastro-intestinale carcinomen. Ondanks verbeteringen van het peroperatieve en het postoperatieve traject (checklists, complicatieregistratie, fasttrack), is de comorbiditeit en mortaliteit van deze ingrepen aanzienlijk. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare patiënten (verminderde spiermassa, slechte voedingstoestand).

De risicofactoren die de kans op postoperatieve complicaties en de duur van het herstel beïnvloeden zijn onder te verdelen in onveranderlijke en veranderlijke elementen. Leeftijd, ASA-classificatie, comorbiditeit en geslacht zijn onveranderlijk. Echter, spiermassa, voedingsstatus, intoxicaties en angst zijn mogelijk te beïnvloeden.

Doel

Gedragsverandering in een emotioneel belastende periode waarbij verschillende disciplines (fysiotherapie, diëtiek, chirurgie, geriatrie) zullen moeten samenwerken in buitengewoon uitdagend. Middels dit symposium zouden wij graag enkele experts aan het woord laten om zowel de inhoudelijke mogelijkheden als de implementatie van een dergelijk 'fit4surgery'-programma te belichten.

Opzet

De grootste uitdagingen momenteel:

  • Hoe kunnen we op pragmatische wijze de kwetsbare patiënt identificeren?
  • Wat maakt hem kwetsbaar?
  • Wat is er op dit gebied bekend ten aanzien van preoperatieve optimalisatie?

Meer info