Agenda - ALV NVvV
Voorzitter(s): prof. dr. R. Balm, voorzitter NVvV

Donderdag 11 mei 2017

12:50 - 13:50u in Auditorium

Categorieƫn: ALV, Vaten

Parallel sessie: A04 - ALV NVvV


Agenda ALV NVvV

1) Opening
2) Mededelingen voorzitter
3) Mededelingen BBV
a. Convenant (opiniƫrend)
b. Diep Veneuze Interventies (informerend)
4) Mededelingen Penningmeester
a. Jaarcijfers 2016 (besluitvormend)
5) Vragen vanuit leden
6) Notulen ALV d.d. 11-04-2017 (besluitvormend)
7) Rondvraag

Voor de besloten stukken klikt u HIER.

Meer info