Zorgevaluatieonderzoek


P.P.G. van Benthem, J.P. Ruurda

Voorzitter(s): dr. J.C.A. de Mol van Otterloo, vice-voorzitter NVvH

Donderdag 11 mei 2017

14:00 - 14:00u in Beneluxzaal

Categorie├źn: Symposium, Algemeen, Plenair

Parallel sessie: S06 - Plenair - Zorgevaluatieonderzoek


Zorgevaluatieonderzoek
Voor een deel van ons chirurgisch handelen, is een beperkte bewijslast. De NVvH hecht er aan dat het chirurgisch handelen zoveel mogelijk is gebaseerd op evidence en dat zogenoemde 'kennishiaten' worden opgelost. Kennishiaten zijn - door een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing - onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de chirurgie. Met dit doel voor ogen, is recent het project 'Kennisagenda NVVH' gestart. Deze te ontwikkelen kennisagenda omvat een overzicht en prioritering van kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze kennishiaten door middel van zorgevaluatieonderzoek worden ingevuld. Bij zorgevaluatieonderzoek gaat het om klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. Uiteindelijke doelstelling is zinnige zorg en daarmee gezondheidswinst voor de pati├źnt. Geagendeerde onderwerpen hebben daarom speciale aandacht van subsidieverstrekkers. Dit onderwerp raakt (de beroepseer van) elke chirurg en zal consequenties gaan hebben voor ons handelen. Daarom van harte aanbevolen!

Prof. dr. P.P.G. van Benthem, hoogleraar KNO, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten

Evaluatie van zorg, waarom?
Peter Paul van Benthem is voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten.
Aan de orde komen onder meer: landelijke ontwikkelingen, de visie van de federatie, kansen en bedreigingen alsmede de do's en de dont's van zorgevaluatie.

Dr. J.P. Ruurda, kwartiermaker Zorgevaluatie

Het inventariseren en oplossen van alledaagse vragen in de chirurgische praktijk
Jelle Ruurda is door het bestuur van de NVvH benoemd als kwartiermaker Zorgevaluatie met een specifieke opdracht: het ontwikkelen van een kennisagenda NVvH. Hij zal een toelichting geven op dit project. Tevens komen lopende onderzoeksprojecten waar de NVvH zich aan heeft gecommitteerd, aan bod.