Resectie van de primaire tumor bij gemetastaseerd CRC


J.H.W. de Wilt

Voorzitter(s): dr. E.C.J. Consten, GE chirurg, Meander MC, Amersfoort & & drs. A.E.M. van der Pool, AIOS heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Donderdag 11 mei 2017

16:15 - 16:30u in Genderzaal

Categorieën: GE, Symposium

Parallel sessie: S09 - Passie voor chirurgische behandeling van gemetastaseerd colorectaalca


Een deel van de patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom kan in opzet curatief worden geopereerd. De primaire tumor en de metastasen zullen dan moeten worden verwijderd. Bij patiënten die niet curatief kunnen worden behandeld, wordt vaak gestart met systeemtherapie, waarbij de primaire tumor in situ blijft. Toch zijn er aanwijzingen dat resectie van de primaire tumor een betere overleving op de lange termijn geeft. In deze presentatie zal een overzicht worden gegeven van de verschillende voor- en nadelen.

Meer info