Chirurgie bij metastasen in verschillende organen


C. Verhoef

Voorzitter(s): dr. E.C.J. Consten, GE chirurg, Meander MC, Amersfoort & & drs. A.E.M. van der Pool, AIOS heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Donderdag 11 mei 2017

17:00 - 17:15u in Genderzaal

Categorieën: GE, Symposium

Parallel sessie: S09 - Passie voor chirurgische behandeling van gemetastaseerd colorectaalca


Patiëntendie metastasen van een colorectaal carcinoom hebben in verschillende organen hebben een zeer slechte prognose. Meestal worden deze patiënten palliatief behandeld met systeemtherapie. Is er echter toch een plaats voor een chirurgische behandeling bij patiënten met metastasen in meerdere organen?