Naadlekkage: de rol van het ghost stoma


F.J. Amelung

Voorzitter(s): dr. E.C.J. Consten, GE chirurg, Meander MC, Amersfoort & prof. dr. W.A. Bemelman, chirurg, AMC, Amsterdam

Vrijdag 12 mei 2017

9:50 - 10:10u in Genderzaal

Categorieën: GE, Symposium

Parallel sessie: S18 - Passie voor acute colorectale pathologie


Een naadlekkage kan een vervelende en ingrijpende complicatie zijn na het aanleggen van een primaire anastomose. Bij patiënten met een hoog risico op naadlekkage wordt daarom een beschermend stoma aangelegd. De meerderheid van de patiënten zal echter een intermediair risico hebben, en bij twijfel wordt dan vaak toch een beschermend stoma aangelegd. Mogelijk dat het ghost stoma hier een uitkomst kan bieden en het aantal aangelegde beschermende stoma's kan reduceren.