Inleidende casus; niet alles wat kan moet
Vrijdag 12 mei 2017

10:40 - 11:40u in Baroniezaal

Categorieën: Kinder, Symposium

Parallel sessie: S24 - Compassie: palliatieve zorg in de kinderchirurgie


Eduard werd landelijk bekend om zijn rol rondom 'Het Gronings Protocol'. In deze tekst omschreef hij criteria waaraan artsen volgens hem kunnen voldoen om in het kader van de Nederlandse euthanasiewetgeving "levensbeëindiging van pasgeborenen" uit te kunnen voeren zonder gevaar van strafververvolging wegens moord op een wilsonbekwame zonder verzoek om euthanasie. Een artikel hierover in de New England Journal of Medicine in 2005 leverde veel publiciteit, kritiek, maar vooral ook open discussie op over dit dilemma. Hij trad onder andere op in Pauw&Witteman, Nieuwsuur, Buitenhof en Holland Doc.

Eduard heeft grote expertise opgebouwd op het raakvlak tussen medische ethiek en medisch handelen. Hij zal spreken over dilemma's in de besluitvorming rond de zorg voor ernstig zieke kinderen. Hij zal verschillende aspecten met betrekking tot beslissingen rondom deze kinderen belichten. We hoeven niet alles te doen wat kan, soms kan een beslissing om een bepaald traject juist niet in te gaan, een betere beslissing zijn. Hij zal belichten wie dat onder andere mag bepalen. Er zal in dit mini-symposium voldoende ruimte zijn voor discussie.

Meer info