Richtlijn beleid rondom spoedoperaties


P.H.W. Lubbert, M.E. Zonderland

Voorzitter(s): dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht & dr. R. Bakx, chirurg, AMC, Amsterdam

Vrijdag 12 mei 2017

10:40 - 10:55u in Parkzaal

Categorieën: Algemeen, Symposium

Parallel sessie: S22 - Richtlijn IC en beleid rond spoedoperaties: Consequenties voor chirurgen


Recent is de landelijk richtlijn "Beleid rondom acute operaties" in concept vorm aan u voorgelegd. Implementatie van deze richtlijn zal wellicht leiden tot een noodzaak om de planning van acute operaties anders aan te pakken.

Deze sessie zal geleid worden door PMNYH Go. Na een korte inleiding door de voorzitter van de werkgroep dr. P.H.W. Lubbert (chirurg), zal de praktische uitwerking van de richtlijn voor uw OK planning worden besproken door Mej. dr. ir. M.E. Zonderland.

Maartje Zonderland is een Expert in Optimization of Healthcare Processes. Zij studeerde toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente. Tevens is zij in 2012 gepromoveerd op het proefschrift "Curing the Queue". In 2015 behaalde zij de master Business Innovation & Entrepreneurship in Health. Tegenwoordig is zij als senior researcher verbonden aan het Center for Healthcare Operations Improvement and Research (CHOIR) van de Universiteit Twente en werkt zij aan Integrated Healthcare Solutions bij Medtronic. Daarnaast heeft ze grote werkervaring in de praktijk van de planning van electieve en acute operaties, onder andere als consultant voor de afdeling Neurochirurgie in het LUMC.