Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care, consequenties voor de chirurgische patiÎnt op de IC


F.J. Schoonderbeek

Voorzitter(s): dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht & dr. R. Bakx, chirurg, AMC, Amsterdam

Vrijdag 12 mei 2017

10:55 - 11:10u in Parkzaal

Categorieën: Algemeen, Symposium

Parallel sessie: S22 - Richtlijn IC en beleid rond spoedoperaties: Consequenties voor chirurgen


De herziene versie van de Richtlijn Intensive Care uit 2006 is, na vele jaren van overleg tussen de betrokken partijen en na vele aanpassingen, in 2015 uiteindelijk niet geaccordeerd door de leden van de NVIC. Hierop heeft het Zorginstituut de regie overgenomen.

Vervolgens heeft de Adviescommissie Kwaliteit in juli 2016 de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care gepubliceerd. Centraal staat regionale samenwerking tussen intensive careafdelingen. De richtlijn geeft een voorzet voor structurering en sturing, maar geeft ook ruimte aan de regio om invulling te geven aan de organisatie van zorg voor de complexe (chirurgische) IC- patiënt. De regio's beschrijven dit in een samenwerkingsovereenkomst, waarop zij getoetst gaan worden. Dit kan consequenties hebben voor de chirurgische patient op de IC. Blijft uw patient in uw ziekenhuis? Bent u betrokken bij de besluitvorming?

Deze voordracht geeft u inzicht hoe de chirurg zijn actieve rol als medebehandelaar op de IC kan blijven spelen.