Crossing boundaries; Interprofessioneel opleiden in de Heelkunde


C.R.M.G. Fluit

Voorzitter(s): prof. dr. H. van Goor, chirurg, Radboudumc, Nijmegen & drs. P.C.R. Wouters, AIOS heelkunde, MCL, Leeuwarden

Donderdag 11 mei 2017

16:35 - 16:55u in Parkzaal

Categorieën: Algemeen, Symposium

Parallel sessie: S10 - Passie voor innovatief opleiden


In vervolgopleidingen werken professionals grotendeels in de praktijk waar het belangrijk is dat leren in samenwerking met collega's versterkt wordt. (Zelf)reflectie is hierbij cruciaal, zowel individueel als met elkaar in diverse teams. Het elkaar feedback (durven) geven, ongeacht de positie of rol, en het openstaan voor en vragen om feedback zijn belangrijke vaardigheden die bijdragen aan veilige en persoonsgerichte zorg. Last, but not least is innovatief vermogen een belangrijk speerpunt van persoonsgerichte zorg, lerende professionals die betrokken zijn bij innovaties hebben een rol als change agent.

Lia Fluit is associate professor 'Leren en opleiden op de werkplek' en hoofd van de sectie Research in Learning and Education van de Radboudumc Health Academy in Nijmegen.  Focus van haar onderzoek ligt bij het krijgen van meer inzicht in hoe verschillende professionals (in opleiding) in de praktijk leren en werken van en met elkaar, hoe zij leren in transities bijvoorbeeld bij de overgang van opleiding naar werk en hoe zij het geleerde in de opleiding of cursus leren toepassen in de praktijk.

Meer info