dr. R. Meerwaldt


Vaatchirurg

Medisch Spectrum Twente (MST)
Chirurgie
Enschede
Nederland

r.meerwaldt@mst.nl

Robbert Meerwaldt is vaatchirurg in het Medisch Spectrum Twente. Tevens is hij sinds mei 2016 penningmeester en secretaris Beroepsbelangen van het bestuur van de NVvH. Vanuit de Beroepsbelangen in 2012 is hij in aanraking gekomen met de complexe wondzorg op landelijk niveau. Van 2013-2016 was hij secretaris van het Wondplatform Nederland, een overkoepelende vereniging waarin alle wetenschappelijke- en beroepsverenigingen van zorgverleners bij complexe wondzorg, patiëntenverenigingen en beleidsbepalers (VWS, ZN) vertegenwoordigd zijn. Vanuit deze vereniging is de werkgroep complexe wondzorg opgericht met als doel het ontwikkelen van de kwaliteitstandaard complexe wondzorg. Van deze commissie is Meerwaldt de voorzitter.

Zie tevens : Patiënt centraal in overkoepelende aanpak wondzorg